create account

Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I. by jjprac

View this thread on: hive.blogpeakd.comecency.com
· @jjprac · (edited)
$0.74
Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I.
*On the first of May 2012 I took a one-day trip to the north of Bohemia.
I took a free day and set out early in the morning by train to Bílina. The weather was nice and the visibility was satisfactory. At the top of this mountain will be a wonderful view ...*

*First sight of this majestic phonolite hill 539 meters high. It is the largest phonolite formation in Central Europe.
The mountain rises above the river Bílina.*
---------------------------------------

Na prvního máje roku 2012 jsem absolvoval jednodenní výlet na sever Čech. 
Využil jsem volného dne a vyrazil brzy ráno vlakem až do města Bíliny. Počasí mi přálo a viditelnost byla uspokojivá. Na vrcholu této hory bude nádherný výhled...

První pohled na tento majestátní znělcový vrch vysoký 539 metrů. Jedná se o největší znělcový útvar ve střední Evropě.
Hora se vypíná nad řekou Bílinou.

![Řeka Bílina - první pohled na Bořeň.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmRKNCm5rnGPUdymtwr1qznkq1mjzjGEqRmszExM2VTpqs)

*In the town of Bílina I look at the square of the New Town Hall, Art Nouveau buildings from 1908-11 according to a project by the Viennese architect Schmied. The tower measures 57 meters.*

------------------------------
Ve městě Bílina si prohlížím na náměstí věž Nové radnice, secesní stavby z let 1908–11 dle projektu vídeňského architekta Schmieda. Věž měří 57 metrů.

![Bílina-věž radnice.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmRSsDSWtL3vN4bqe6zpfC5YEFZjtiFyiGFxHFMtqx1pwY)

*And here we can see it along with the plague column.*

---------------------------
A zde si jí můžeme prohlédnou spolu s morovým sloupem.

![Věž radnice a morový sloup.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmSQVtrYB8fQrngALnkwfJ8YX5XckgQ3VDSxZWZZAfqaXe)

*I continue around the church of st. Peter and Paul. This originally Gothic archdeacon church was rebuilt in 1872.*

------------------------
Pokračuji okolo kostela sv. Petra a Pavla. Tento původně gotický arciděkanský kostel byl přestavěn v roce 1872.

![Kostel sv Petra a Pavla v Bílině.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmSH6TEMrq1GEm1dwHeQH9hG3ryyTWZ1TBdtQrr7C8jkQ7)

*On the perimeter wall of this temple I find the tombstone of Kristyna Zahrádkovna from Divice.*

------------------------------
Na obvodové zdi tohoto chrámu nalézám náhrobník Kristyny Zahrádkovny z Divic.

![Černínský náhrobek na kostele sv Petra a Pavla.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmbTKLhVAL44do8eB3jeJzbm7zgztVVcpXixUsMmXugZGp)

I try to take a picture of it in a strong HDR version. It will show more details.

---------------------------
Zkouším ho vyfotit i v silném HDR provedení. Vynikne na něm více detailů.

![Černínský náhrobek HDR.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmNWuFkXFgmy4bMzmbAcMxDXnHCvw1vSKaCY5NmZUmq6Sq)

*In the next post we take a look at the castle and head for Mount Bořeň. Prepare solid shoes and a desire to climb;)*

--------------------
V dalším postu se podíváme k zámku a začneme mířit na horu Bořeň. Připravte si pevnou obuv a chuť stoupat do výšin ;)

![Steemit logo JJ jednoduché.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmTkDg8JonS1Ap4KDjvFNuJcAS7sPR476SNpGSXGniscP3)

[//]:# (!steemitworldmap 50.528109 lat 13.763882 long Mountain Bořeň d3scr)

👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 45 others
properties (23)
authorjjprac
permlinkna-horu-boren-i
categorycesky
json_metadata{"community":"busy","app":"busy/2.5.6","format":"markdown","tags":["cesky","palnet","zzan","neoxian","lassecash","marlians","actnearn","upfundme","lifestyle","bilpcoin","photography","mediaofficials"],"users":[],"links":[],"image":["https://ipfs.busy.org/ipfs/QmRKNCm5rnGPUdymtwr1qznkq1mjzjGEqRmszExM2VTpqs","https://ipfs.busy.org/ipfs/QmRSsDSWtL3vN4bqe6zpfC5YEFZjtiFyiGFxHFMtqx1pwY","https://ipfs.busy.org/ipfs/QmSQVtrYB8fQrngALnkwfJ8YX5XckgQ3VDSxZWZZAfqaXe","https://ipfs.busy.org/ipfs/QmSH6TEMrq1GEm1dwHeQH9hG3ryyTWZ1TBdtQrr7C8jkQ7","https://ipfs.busy.org/ipfs/QmbTKLhVAL44do8eB3jeJzbm7zgztVVcpXixUsMmXugZGp","https://ipfs.busy.org/ipfs/QmNWuFkXFgmy4bMzmbAcMxDXnHCvw1vSKaCY5NmZUmq6Sq","https://ipfs.busy.org/ipfs/QmTkDg8JonS1Ap4KDjvFNuJcAS7sPR476SNpGSXGniscP3"]}
created2019-11-30 22:14:51
last_update2019-12-01 19:51:06
depth0
children18
last_payout2019-12-07 22:14:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.376 HBD
curator_payout_value0.363 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length3,158
author_reputation287,114,702,968,430
root_title"Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I."
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id92,972,107
net_rshares3,555,876,222,260
author_curate_reward""
vote details (109)
@bucipuci ·
!trdo
properties (22)
authorbucipuci
permlinkq1t0pb
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky","palnet"],"app":"palnet/0.1","canonical_url":"undefined/@bucipuci/q1t0pb"}
created2019-11-30 22:48:51
last_update2019-11-30 22:48:51
depth1
children1
last_payout2019-12-07 22:48:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length5
author_reputation328,257,172,872,096
root_title"Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I."
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id92,973,378
net_rshares0
@trendotoken ·
Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @jjprac!
@jjprac will receive <b>0.15415313</b> [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) & @bucipuci will get <b>0.10276875</b> [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) curation in 3 Days from Post Created Date!

<b>"Call [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO), Your Comment Worth Something!"</b>
---
<sup>To view or trade TRDO go to [steem-engine.com](https://steem-engine.com/?p=market&t=TRDO)
Join [TRDO Discord Channel](https://discord.gg/wySP8T9) or Join [TRDO Web Site](http://www.trendotoken.info/)</sup>
properties (22)
authortrendotoken
permlinkre-bucipuci-q1t0pb-20191130t224901152z
categorycesky
json_metadata{"tags":["comments-scot","trendo-bot"],"app":"comments-scot/1.1","format":"markdown"}
created2019-11-30 22:49:00
last_update2019-11-30 22:49:00
depth2
children0
last_payout2019-12-07 22:49:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length614
author_reputation5,546,209,053,433
root_title"Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I."
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id92,973,383
net_rshares0
@garygeo1 ·
Jo, Bílina překvapila. :-)
!trdo
!COFFEA
properties (22)
authorgarygeo1
permlinkq1t385
categorycesky
json_metadata{"app":"steemit/0.1"}
created2019-11-30 23:43:18
last_update2019-11-30 23:43:18
depth1
children8
last_payout2019-12-07 23:43:18
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length40
author_reputation11,539,518,192,424
root_title"Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I."
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id92,975,356
net_rshares0
@beerlover ·
<div class='pull-right'>https://cdn.steemitimages.com/DQmaHThyECGhEx8tSfHZbiMFRNYjJ35K92cDgiJjkzBUaJo/One%20sip%20of%20BEER%20for%20you.gif<p><sup><a href='https://steem-engine.com/?p=market&t=BEER'>View or trade </a> <code>BEER</code>.</sup></p></div><center><br><br> <p> Hey @garygeo1, here is a little bit of <code>BEER</code> from @jjprac for you. Enjoy it!</p> </center><div><p>Join <a href='https://steemit.com/spud/@beerlover/the-1st-beer-power-up-day'>Steem Power Up Day</a> at the 1. of December and power up BEER</p></div>
properties (22)
authorbeerlover
permlinkre-q1t385-20191201t201949z
categorycesky
json_metadata"{"app": "beem/0.21.1"}"
created2019-12-01 20:19:51
last_update2019-12-01 20:19:51
depth2
children0
last_payout2019-12-08 20:19:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length532
author_reputation24,769,568,443,627
root_title"Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I."
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id93,012,629
net_rshares0
@coffeea.token ·
[![coffeea](http://c0ff33a.uk/coffeea.jpg)](http://bit.ly/2YbNaET)  Lucky you @garygeo1 here is your COFFEEA, view all your tokens at [steem-engine.com](https://steem-engine.com/) [Vote for c0ff33a as Witness](http://bit.ly/2YbNaET)
properties (22)
authorcoffeea.token
permlinkre-q1t385-20191201t201957z
categorycesky
json_metadata"{"app": "beem/0.21.1"}"
created2019-12-01 20:20:00
last_update2019-12-01 20:20:00
depth2
children0
last_payout2019-12-08 20:20:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length232
author_reputation4,292,084,626,291
root_title"Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I."
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id93,012,632
net_rshares0
@jjprac ·
Spolu jsme tam byli v roce 2009, to jsme tak hezké počasí neměli. V kafi ti chybí jedno písmenko E ;)

!BEER
!COFFEEA
👍  
properties (23)
authorjjprac
permlinkq1uogu
categorycesky
json_metadata{"app":"steemit/0.1"}
created2019-12-01 20:19:42
last_update2019-12-01 20:19:42
depth2
children4
last_payout2019-12-08 20:19:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length117
author_reputation287,114,702,968,430
root_title"Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I."
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id93,012,626
net_rshares1,133,418,660
author_curate_reward""
vote details (1)
@garygeo1 ·
No to ne, bylo ošklivě a větrno. Aha, na to chybějicí písmeno si musím dát pozor. :-)
properties (22)
authorgarygeo1
permlinkq1uxrz
categorycesky
json_metadata{"app":"steemit/0.1"}
created2019-12-01 23:40:48
last_update2019-12-01 23:40:48
depth3
children3
last_payout2019-12-08 23:40:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length85
author_reputation11,539,518,192,424
root_title"Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I."
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id93,016,659
net_rshares0
@trendotoken ·
Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @jjprac!
@jjprac will receive <b>0.00683438</b> [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) & @garygeo1 will get <b>0.00455625</b> [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) curation in 3 Days from Post Created Date!

<b>"Call [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO), Your Comment Worth Something!"</b>
---
<sup>To view or trade TRDO go to [steem-engine.com](https://steem-engine.com/?p=market&t=TRDO)
Join [TRDO Discord Channel](https://discord.gg/wySP8T9) or Join [TRDO Web Site](http://www.trendotoken.info/)</sup>
properties (22)
authortrendotoken
permlinkre-garygeo1-q1t385-20191130t234326750z
categorycesky
json_metadata{"tags":["comments-scot","trendo-bot"],"app":"comments-scot/1.1","format":"markdown"}
created2019-11-30 23:43:27
last_update2019-11-30 23:43:27
depth2
children0
last_payout2019-12-07 23:43:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length614
author_reputation5,546,209,053,433
root_title"Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I."
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id92,975,365
net_rshares0
@krakonos ·
!trdo
properties (22)
authorkrakonos
permlinkre-jjprac-na-horu-boren-i-20191201t093939956z
categorycesky
json_metadata{"community":"busy","app":"busy/2.5.6","format":"markdown","tags":["cesky"],"users":[],"links":[],"image":[]}
created2019-12-01 09:39:42
last_update2019-12-01 09:39:42
depth1
children1
last_payout2019-12-08 09:39:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length5
author_reputation292,086,919,031,514
root_title"Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I."
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id92,997,149
net_rshares0
@trendotoken ·
Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @jjprac!
@jjprac will receive <b>0.32066888</b> [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) & @krakonos will get <b>0.21377925</b> [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) curation in 3 Days from Post Created Date!

<b>"Call [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO), Your Comment Worth Something!"</b>
---
<sup>To view or trade TRDO go to [steem-engine.com](https://steem-engine.com/?p=market&t=TRDO)
Join [TRDO Discord Channel](https://discord.gg/wySP8T9) or Join [TRDO Web Site](http://www.trendotoken.info/)</sup>
properties (22)
authortrendotoken
permlinkre-krakonos-re-jjprac-na-horu-boren-i-20191201t093954872z
categorycesky
json_metadata{"tags":["comments-scot","trendo-bot"],"app":"comments-scot/1.1","format":"markdown"}
created2019-12-01 09:39:54
last_update2019-12-01 09:39:54
depth2
children0
last_payout2019-12-08 09:39:54
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length614
author_reputation5,546,209,053,433
root_title"Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I."
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id92,997,161
net_rshares0
@steem-ua ·
#### Hi @jjprac!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your **UA** account score is currently 2.323 which ranks you at **#20753** across all Steem accounts.
Your rank has not changed in the last three days.

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 83 contributions, your post is ranked at **#61**.
##### Evaluation of your UA score:

* Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
* You have already convinced some users to vote for your post, keep trying!
* Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!


**Feel free to join our [@steem-ua Discord server](https://discord.gg/KpBNYGz)**
properties (22)
authorsteem-ua
permlinkre-na-horu-boren-i-20191201t153143z
categorycesky
json_metadata"{"app": "beem/0.21.0"}"
created2019-12-01 15:31:45
last_update2019-12-01 15:31:45
depth1
children0
last_payout2019-12-08 15:31:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length772
author_reputation23,214,230,978,060
root_title"Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I."
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id93,006,237
net_rshares0
@steemitboard ·
Congratulations @jjprac! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

<table><tr><td><img src="https://steemitimages.com/60x60/http://steemitboard.com/img/notifications/postallweek.png"></td><td>You published a post every day of the week</td></tr>
</table>

<sub>_You can view [your badges on your Steem Board](https://steemitboard.com/@jjprac) and compare to others on the [Steem Ranking](https://steemitboard.com/ranking/index.php?name=jjprac)_</sub>
<sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub>


To support your work, I also upvoted your post!


> You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how [here](https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/http-i-cubeupload-com-7ciqeo-png)!
properties (22)
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-jjprac-20191201t031435000z
categorycesky
json_metadata{"image":["https://steemitboard.com/img/notify.png"]}
created2019-12-01 03:14:36
last_update2019-12-01 03:14:36
depth1
children0
last_payout2019-12-08 03:14:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length835
author_reputation38,975,615,169,260
root_title"Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I."
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id92,982,883
net_rshares0
@steemitworldmap ·
**Congratulations, Your Post Has Been Added To The <a href='http://steemitworldmap.com'>Steemit Worldmap</a>!**<br/><sub>Author link: http://steemitworldmap.com?author=jjprac<br>Post link: http://steemitworldmap.com?post=na-horu-boren-i</sub><br/><br/>Want to have your post on the map too?<br/>

- Go to [Steemitworldmap](http://www.steemitworldmap.com)
- Click the code slider at the bottom 
- Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
- Copy and paste the generated code in your post
- Congrats, your post is now on the map!
properties (22)
authorsteemitworldmap
permlinkre-jjprac-na-horu-boren-i-1575152578375te8fc2c0b-641b-464d-a13f-b9f6331a3bbeuid
categorycesky
json_metadata{"tags":["steemitworldmap","accepted","auto-comment"],"links":["http://steemitworldmap.com","http://steemitworldmap.com?author=jjprac","http://steemitworldmap.com?post=na-horu-boren-i","http://www.steemitworldmap.com"],"app":"null/null","format":"markdown"}
created2019-11-30 22:23:03
last_update2019-11-30 22:23:03
depth1
children0
last_payout2019-12-07 22:23:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length548
author_reputation366,168,985,985,447
root_title"Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I."
beneficiaries
0.
accountsteemj
weight250
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id92,972,407
net_rshares0
@trendotoken ·
Congratulations @jjprac, your post successfully recieved <b>0.48165639</b> [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) from below listed TRENDO callers:<br>

>	<sup>@bucipuci earned : **0.10276875** [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) curation<br>@garygeo1 earned : **0.00455625** [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) curation<br>@krakonos earned : **0.21377925** [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) curation</sup> 

---
<sup>To view or trade TRDO go to [steem-engine.com](https://steem-engine.com/?p=market&t=TRDO)
Join [TRDO Discord Channel](https://discord.gg/wySP8T9) or Join [TRDO Web Site](http://www.trendotoken.info/)</sup>
properties (22)
authortrendotoken
permlinkre-jjprac-na-horu-boren-i-20191203t223112244z
categorycesky
json_metadata{"tags":["trdo","trendo-bot"],"app":"comments-scot/1.1","format":"markdown"}
created2019-12-03 22:31:30
last_update2019-12-03 22:31:30
depth1
children0
last_payout2019-12-10 22:31:30
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length682
author_reputation5,546,209,053,433
root_title"Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I."
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id93,085,034
net_rshares0
@ufm.pay ·
You have received a 0.35% upvote based on your stake of 282.10380674 UFM!
properties (22)
authorufm.pay
permlinkre-na-horu-boren-i-20191130t222048z
categorycesky
json_metadata"{"app": "beem/0.21.1"}"
created2019-11-30 22:20:51
last_update2019-11-30 22:20:51
depth1
children0
last_payout2019-12-07 22:20:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length73
author_reputation53,287,395,011
root_title"Up to Mount Bořeň / Vzhůru na Bořeň I."
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id92,972,330
net_rshares0