create account

Food Series #125: Chung Cake( Banh Chung ) - the soul of Vietnamese New Year by a-alice

View this thread on hive.blog
· @a-alice · (edited)
$15.67
Food Series #125: Chung Cake( Banh Chung ) - the soul of Vietnamese New Year
Chung Cake has the oldest history in traditional Vietnam cuisine. Chung cake still reminds Vietnamese people about traditional national values.

![4E3EA768-63D3-4334-BCB1-EBDF8B201E3D.jpeg](https://images.hive.blog/DQmUFk3bVfk36MYXzpdiNf5wBCiWMVz8mjztASXBbLtcMt1/4E3EA768-63D3-4334-BCB1-EBDF8B201E3D.jpeg)

Chung cake is a traditional and irreplaceable cake of Vietnamese people in the Tet Holidays. Tet Holiday is the most important occasion in Vietnam. In the ancient conception, the Chung Cake  is green color  and round or square shape, the round cake symbolizing the sun and the square Chung cake symbolizing the earth. Ingredients of Chung Cake: sticky rice(Glutinous rice), pork, green bean, dong leaves (can be substituted by banana leaves), thin and small bamboo strips, salt and pepper. Now a days, young generations still inherit and bring the traditional custom into play. Every Tet holiday, everyone makes banh chung, its  takes a long time to make, about 12 hours. 


![8E418FE3-3D97-4D54-897B-AFA9058FB482.jpeg](https://images.hive.blog/DQmdjpajvwhb49iQrQ5DU8tdqYf3mbmd9P1Yw3yvGYpUyEh/8E418FE3-3D97-4D54-897B-AFA9058FB482.jpeg)
>Bánh Chưng có lịch sử lâu đời nhất trong ẩm thực truyền thống Việt Nam. Bánh chưng vẫn gợi cho người Việt về những giá trị truyền thống dân tộc. Bánh chưng là một loại bánh truyền thống và không thể thay thế của người Việt Nam trong những ngày lễ Tết. Tết Nguyên Đán là dịp lễ quan trọng nhất ở Việt Nam. Theo quan niệm xa xưa, bánh Chưng có màu xanh và hình tròn hoặc hình vuông, bánh chưng hình tròn tượng trưng cho mặt trời và bánh Chưng hình vuông tượng trưng cho đất. Thành phần của Bánh Chưng: gạo nếp, thịt lợn, đậu xanh, lá dong (có thể thay bằng lá chuối), lạt, muối tiêu. Bây giờ  các thế hệ trẻ vẫn kế thừa và phát huy phong tục truyền thống. Mỗi dịp Tết đến, ai cũng làm bánh chưng, thời gian làm khá lâu, khoảng 12 tiếng.


![52728B41-1C25-4C9A-949E-9D5A78EFC0E8.jpeg](https://images.hive.blog/DQmXJT7wxQUNmQodrFKZJnjtfhhbomgLmwvug7Jpy66o7ca/52728B41-1C25-4C9A-949E-9D5A78EFC0E8.jpeg)


The old people making banh chung and the children are sitting around a large pot of chung cakes and look after it overnight. 
![7C6618C4-A9E8-4D16-B2F1-D18CB4223EC9.jpeg](https://images.hive.blog/DQmUs3EvNjZwsBiTCVSNcvj98zJvKWQEn9ArTygioo7ocsm/7C6618C4-A9E8-4D16-B2F1-D18CB4223EC9.jpeg)
Do you see? Interestingly, banh chung must be boiled over fire and dry firewood. Sitting in front of the stove chung cake pot was one of the most unforgettable moments of my childhood. If boiled banh chung on a gas stove, that's bad because banh chung will not taste good. >Các cụ già làm bánh chưng và các em nhỏ ngồi quây quần bên nồi bánh chưng lớn và trông coi qua đêm.
Bạn có thấy không? Điều thú vị là bánh chưng phải được luộc qua lửa và củi khô. Ngồi bên bếp bánh chưng là một trong những khoảnh khắc khó quên nhất của tuổi thơ mình. Nếu luộc bánh chưng trên bếp ga thì dở vì bánh chưng sẽ không ngon.

Chung cake with  silk rolls and chicken, chicken vermicelli are placed in the family altars in order to honor the ancestors and pray them to support the family in the new year.


### Step 1: 
Soak sticky rice in water for 10 hours and 2 hours in case of green bean then drain .

>Ngâm gạo nếp trong nước 10 tiếng và 2 tiếng đối với đậu xanh sau đó để ráo.

### Step 2:
The fat and lean pork are preferred for Chung Cake because its fatty flavor associates with the glutinous rice and green bean. Slice the pork into large and long pieces, marinate it with pepper, fish sauce and salt. Leave in the refrigerator for about 10 hours in the refrigerator.
![D70FCFB0-069C-475A-898A-37E27A14F651.jpeg](https://images.hive.blog/DQmdwvaSPaVW8PS1AzrkBcZsBZyeFfQSBhw83UCPWEgQirw/D70FCFB0-069C-475A-898A-37E27A14F651.jpeg)

![36347CB2-A553-43C5-AE81-510686CB9C76.jpeg](https://images.hive.blog/DQmV2e1o34Svbz38qhUNmFFHUAUX2t3eqd1yM1NkehxftPa/36347CB2-A553-43C5-AE81-510686CB9C76.jpeg)

![B2B2CAA8-3A1E-4C10-B45B-2DAC3345A4F2.jpeg](https://images.hive.blog/DQmRdTdFb3KvjMM7HsxjaoRUrfjbAkQaeqAJnoz91o1xpDj/B2B2CAA8-3A1E-4C10-B45B-2DAC3345A4F2.jpeg)

![07437073-9DDD-4999-AF20-F1D0F7131712.jpeg](https://images.hive.blog/DQmUPnZMCFtvWtRLcMM9CG1yZMfMeJuPKnmJhYkPBv76FsH/07437073-9DDD-4999-AF20-F1D0F7131712.jpeg)

>Bánh Chưng có phần mỡ và nạc được ưa chuộng vì vị béo của nó kết hợp với gạo nếp và nhân đậu xanh. Thái thịt heo thành từng miếng to và dài, ướp với tiêu, mắm, muối. Để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 10 tiếng.### Step 3: 
![114ADD02-504B-4496-80AC-F389E7124498.jpeg](https://images.hive.blog/DQmNP3TREUKuy4kJjqVS4omopMNDWxUt9w2YJ64TKTeH7wK/114ADD02-504B-4496-80AC-F389E7124498.jpeg)

![898E3292-B343-4DB4-868D-88478E521060.jpeg](https://images.hive.blog/DQmWaJ9taJUDv4fJVsPVYk2UVQg1QxiRJTR3W3wKu3HmtD7/898E3292-B343-4DB4-868D-88478E521060.jpeg)


Place dong leaves on a flat surface, put a small bowl portion of sticky rice on it, add half a bowl of green beans, add a piece of meat, put a small bowl portion of sticky rice. Use bamboo strips to secure chung cake.

>Đặt lá dong lên một mặt phẳng, cho gạo nếp lên trên, thêm nửa bát đỗ xanh, thêm thịt, cho một bátgạo nếp  vào. Dùng lạt buộc chặt bánh chưng


![69CD9136-7154-49BB-8DD5-04EC72C8E95F.jpeg](https://images.hive.blog/DQmaL76HB6eqYWJjma9QUUdhVQFgHG8MDcom3sFnhwRtodV/69CD9136-7154-49BB-8DD5-04EC72C8E95F.jpeg)
![AF676130-4B7B-44EA-BB7E-CBEC593140F0.jpeg](https://images.hive.blog/DQmZ4746nTNDtDhs25sT6VBmbcK6eQyCfW67bavwXJmkKKv/AF676130-4B7B-44EA-BB7E-CBEC593140F0.jpeg)
![BC1420E0-2A46-4C4F-A13C-92D094245D2F.jpeg](https://images.hive.blog/DQmfEnYAy4dwPdTxiHMY4xdxgecpRnKNsBdJ4HWzoPvwHng/BC1420E0-2A46-4C4F-A13C-92D094245D2F.jpeg)
 ![8B07F451-2497-4DC0-9B40-A1A906B24C6C.jpeg](https://images.hive.blog/DQmSvJ45ZR5oNAqoq5i49rvuNJ2xx8vTVUGFCSSjkQP9D4b/8B07F451-2497-4DC0-9B40-A1A906B24C6C.jpeg)


### Step 4: 

![2BF2EF17-5A26-49AC-844F-E713C081BE39.jpeg](https://images.hive.blog/DQmdYkPT1hBq9ZpN9TUwHqDPinJHwEbXddPqNW3zGjaWQpm/2BF2EF17-5A26-49AC-844F-E713C081BE39.jpeg)

![AF676130-4B7B-44EA-BB7E-CBEC593140F0.jpeg](https://images.hive.blog/DQmZ4746nTNDtDhs25sT6VBmbcK6eQyCfW67bavwXJmkKKv/AF676130-4B7B-44EA-BB7E-CBEC593140F0.jpeg)
![DE7D99FD-19FA-412D-A499-395F6B7958C1.jpeg](https://images.hive.blog/DQmXnL6tQrwjAyBg8iMyaxJ45nk9ZStwZPDdLYhN7Pwujdf/DE7D99FD-19FA-412D-A499-395F6B7958C1.jpeg)
Place cakes in a pot padded with dong leaf stalks, pour in enough water to submerge the cakes. Put the cake on high heat, pay attention to the cake for 8 - 12 hours, if the water is dry you need to pour more water continuously. Remove chung cake and submerge them into cold water for several minutes. Ihave boiled banh chung from morning to night, I have started to boil the chung cake at 9 am, and 9 pm i am done.

![0C8BAC73-507C-43EB-941D-21E618AB02B6.jpeg](https://images.hive.blog/DQmNMcf1er7uuHnmo33b9K36RbuSAJrfiNmphypZp7fjgYB/0C8BAC73-507C-43EB-941D-21E618AB02B6.jpeg)
------------
-----------
![FED4F051-CE52-49CC-B9CD-E5699DD86D3C.jpeg](https://images.hive.blog/DQmX4SM6RGNY5rvYPWtzk4VqJJmxLBciG3gQ64sePkxtbcV/FED4F051-CE52-49CC-B9CD-E5699DD86D3C.jpeg)
------------
-----------
![AE073F85-38A4-4657-BBED-6A28C990405B.jpeg](https://images.hive.blog/DQmQbKCwCs8SNebCmh86BjNaEtQmso81J1UBreoYhCRoXmG/AE073F85-38A4-4657-BBED-6A28C990405B.jpeg)
------------
-----------
![47B3009E-CCEA-42D1-8410-865F3B8259E7.jpeg](https://images.hive.blog/DQmbrDSfL3d53JBgu6UyCBKcL7Rzf2tAbRnHPMQ18PMSGGi/47B3009E-CCEA-42D1-8410-865F3B8259E7.jpeg)
------------
-----------
>Xếp bánh vào nồi có lót lá dong, đổ nước vừa đủ ngập bánh. Để bánh trên lửa lớn, chú ý luộc bánh trong 8-12 tiếng, nếu cạn nước bạn cần đổ thêm nước liên tục. Lấy bánh chưng ra và ngâm vào nước lạnh trong vài phút. Mình luộc bánh chưng từ sáng đến tối, 9h mình bắt đầu luộc bánh, 9h tối là xong.
![5B1FC27A-ACD1-41A3-B586-5731B8740A42.jpeg](https://images.hive.blog/DQmeDt8kvr36MsoLerTtiMfMUMg5PWo5yen6EmTPsK7xXwr/5B1FC27A-ACD1-41A3-B586-5731B8740A42.jpeg)### All these photos belong to me
### Enjoy it <3 Hope you like my recipe ^^
### By @a-alice
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 45 others
properties (23)
authora-alice
permlinkfood-series-125-chung-cake-banh-chung-the-soul-of-vietnamese-new-year
categoryfoodie
json_metadata{"tags":["blog","hive","review","photo","culture","recipes"],"users":["a-alice"],"image":["https://images.hive.blog/DQmUFk3bVfk36MYXzpdiNf5wBCiWMVz8mjztASXBbLtcMt1/4E3EA768-63D3-4334-BCB1-EBDF8B201E3D.jpeg","https://images.hive.blog/DQmdjpajvwhb49iQrQ5DU8tdqYf3mbmd9P1Yw3yvGYpUyEh/8E418FE3-3D97-4D54-897B-AFA9058FB482.jpeg","https://images.hive.blog/DQmXJT7wxQUNmQodrFKZJnjtfhhbomgLmwvug7Jpy66o7ca/52728B41-1C25-4C9A-949E-9D5A78EFC0E8.jpeg","https://images.hive.blog/DQmUs3EvNjZwsBiTCVSNcvj98zJvKWQEn9ArTygioo7ocsm/7C6618C4-A9E8-4D16-B2F1-D18CB4223EC9.jpeg","https://images.hive.blog/DQmdwvaSPaVW8PS1AzrkBcZsBZyeFfQSBhw83UCPWEgQirw/D70FCFB0-069C-475A-898A-37E27A14F651.jpeg","https://images.hive.blog/DQmV2e1o34Svbz38qhUNmFFHUAUX2t3eqd1yM1NkehxftPa/36347CB2-A553-43C5-AE81-510686CB9C76.jpeg","https://images.hive.blog/DQmRdTdFb3KvjMM7HsxjaoRUrfjbAkQaeqAJnoz91o1xpDj/B2B2CAA8-3A1E-4C10-B45B-2DAC3345A4F2.jpeg","https://images.hive.blog/DQmUPnZMCFtvWtRLcMM9CG1yZMfMeJuPKnmJhYkPBv76FsH/07437073-9DDD-4999-AF20-F1D0F7131712.jpeg","https://images.hive.blog/DQmNP3TREUKuy4kJjqVS4omopMNDWxUt9w2YJ64TKTeH7wK/114ADD02-504B-4496-80AC-F389E7124498.jpeg","https://images.hive.blog/DQmWaJ9taJUDv4fJVsPVYk2UVQg1QxiRJTR3W3wKu3HmtD7/898E3292-B343-4DB4-868D-88478E521060.jpeg","https://images.hive.blog/DQmaL76HB6eqYWJjma9QUUdhVQFgHG8MDcom3sFnhwRtodV/69CD9136-7154-49BB-8DD5-04EC72C8E95F.jpeg","https://images.hive.blog/DQmZ4746nTNDtDhs25sT6VBmbcK6eQyCfW67bavwXJmkKKv/AF676130-4B7B-44EA-BB7E-CBEC593140F0.jpeg","https://images.hive.blog/DQmfEnYAy4dwPdTxiHMY4xdxgecpRnKNsBdJ4HWzoPvwHng/BC1420E0-2A46-4C4F-A13C-92D094245D2F.jpeg","https://images.hive.blog/DQmSvJ45ZR5oNAqoq5i49rvuNJ2xx8vTVUGFCSSjkQP9D4b/8B07F451-2497-4DC0-9B40-A1A906B24C6C.jpeg","https://images.hive.blog/DQmdYkPT1hBq9ZpN9TUwHqDPinJHwEbXddPqNW3zGjaWQpm/2BF2EF17-5A26-49AC-844F-E713C081BE39.jpeg","https://images.hive.blog/DQmXnL6tQrwjAyBg8iMyaxJ45nk9ZStwZPDdLYhN7Pwujdf/DE7D99FD-19FA-412D-A499-395F6B7958C1.jpeg","https://images.hive.blog/DQmNMcf1er7uuHnmo33b9K36RbuSAJrfiNmphypZp7fjgYB/0C8BAC73-507C-43EB-941D-21E618AB02B6.jpeg","https://images.hive.blog/DQmX4SM6RGNY5rvYPWtzk4VqJJmxLBciG3gQ64sePkxtbcV/FED4F051-CE52-49CC-B9CD-E5699DD86D3C.jpeg","https://images.hive.blog/DQmQbKCwCs8SNebCmh86BjNaEtQmso81J1UBreoYhCRoXmG/AE073F85-38A4-4657-BBED-6A28C990405B.jpeg","https://images.hive.blog/DQmbrDSfL3d53JBgu6UyCBKcL7Rzf2tAbRnHPMQ18PMSGGi/47B3009E-CCEA-42D1-8410-865F3B8259E7.jpeg","https://images.hive.blog/DQmeDt8kvr36MsoLerTtiMfMUMg5PWo5yen6EmTPsK7xXwr/5B1FC27A-ACD1-41A3-B586-5731B8740A42.jpeg"],"app":"hiveblog/0.1","format":"markdown"}
created2021-02-14 16:01:36
last_update2021-02-14 16:03:45
depth0
children1
last_payout2021-02-21 16:01:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value8.110 HBD
curator_payout_value7.556 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length8,037
author_reputation130,740,395,837,521
root_title"Food Series #125: Chung Cake( Banh Chung ) - the soul of Vietnamese New Year"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id101,872,368
net_rshares31,830,921,003,724
author_curate_reward""
vote details (109)
@teamvn ·
Chúc mừng @a-alice, bạn đã nhận được một upvote 60%. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.
properties (22)
authorteamvn
permlinkre-aalice-food-series-125-chung-cake-banh-chung-the-soul-of-vietnamese-new-year-20210214t160654079z
categoryfoodie
json_metadata{"tags":["foodie"],"app":"teamvn-bot"}
created2021-02-14 16:06:54
last_update2021-02-14 16:06:54
depth1
children0
last_payout2021-02-21 16:06:54
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length352
author_reputation777,342,615,553
root_title"Food Series #125: Chung Cake( Banh Chung ) - the soul of Vietnamese New Year"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id101,872,415
net_rshares0