create account

A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie by katiefreespirit

View this thread on: hive.blogpeakd.comecency.com
· @katiefreespirit · (edited)
$24.98
A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie
![plata11.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/243zdWRriG7WAhLQwEajqCnpJ36LJVz4QRjrnHJuePH8Vo3qEMN5vyqerKrtBpva2Ea5v.jpg)

What to do to warm up a little when it's snowing outside and the temperatures are below zero? It helps me to take a trip in my mind to a warm place and remember this year's trip to the island of Crete. Today I will show you in pictures and write about Agia Marina. It is a tourist town, with a beautiful sandy beach, a gentle descent to the sea and a view from the beach to the small island of Agios Theodori. One hot September day I had the opportunity to walk around it a bit and recharge myself with cool energy flowing from this place.

*Co zrobić, żeby się trochę ogrzać, gdy za oknem spadł śnieg i są minusowe temperatury? Mi pomaga wycieczka myślami w ciepłe miejsce i wspominanie sobie tegorocznego wyjazdu na Kretę. Dzisiaj pokażę wam na zdjęciach i napiszę o Agia Marinie. To turystyczne miasteczko, z piękną piaszczystą plażą, łagodnym zejściem do morza i z widokiem z plaży na małą wyspę Agios Theodori. Pewnego upalnego wrześniowego dnia miałam okazję trochę po nim pospacerować i podładować się fajną energią, płynącą z tego miejsca.*

![plata1.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/Eos1PuBy1tqpin3RvdZQ3EdkM6RdQTimPBpvN7mP39wP55fCdxj1eVCLFcjsiy5euxe.jpg)

Tradition is mixed with modernity here. On the one hand, we can see Greek shrines and traditionally designed houses, and on the other, instagram-style eateries and fashionable swimming circles with a cookie pattern. I really liked the Greek restaurants I passed by. During this walk, I wanted to look around the area and see what different local eateries look like and what they offer to eat.

*Tradycja miesza się tu z nowoczesnością. Z jednej strony możemy zobaczyć greckie kapliczki i tradycyjnie zaprojektowane domy, a z drugiej - instagramowe knajpki i modne koła do pływania z wzorem w ciasteczka. Bardzo mi się podobały greckie restauracje, koło których przechodziłam. Podczas tego spaceru chciałam się rozejrzeć po okolicy i zobaczyć, jak wyglądają i co oferują do zjedzenia różne miejscowe knajpki.*

![plata2.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/EpVBdBnFYrX8yHHC1UcAeKHnUNd7CdvZpxkEwhd2y5ey95YHd6VmZY7JevpGLFkmA74.jpg)

I liked the local vegetation, palms and araucarias as well as various colorful flowers, e.g. hibiscus.

*Spodobała mi się tutejsza roślinność, palmy i araukarie oraz różne kolorowe kwiaty, np.hibiskusy.*

![plata3.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/Eqd8XG5JFdLgL8n7CvGV2aacY17mDbpPvav9oZemYWVvz3ajrLooHJ6HXMVEZguQTXw.jpg)

In restaurants, you could usually eat Greek dishes - even gyros, souvlaki, as well as dishes with seafood. I liked the large amount of greenery. In many pubs, flowers growing in pots and even small trees were placed at the tables. Eating food outside, in such an environment, has a positive effect on a person.

*W knajpach można było najczęściej zjeść greckie potrawy - choćby gyros, souvlaki, a także dania z owocami morza. Bardzo mi się podobała duża ilość zieleni. W wielu knajpkach przy stolikach ustawione były kwiaty rosnące w doniczkach, a nawet małe drzewka. Jedzenie potraw na zewnątrz, w takim otoczeniu, wpływa pozytywnie na człowieka.*

![plata4.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/EoK6ptvahygh6J8aS8CNhobRXQVQSifYVnUJNr9jrcQznuoeQFediwH1vW6vs3fjBxd.jpg)

![plata5.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/23ynQgbEKAophWccbqFrTxXCnjLhxt12CXWLy4YNERLVjkCPkcADDsGudP85VsdAiCUpA.jpg)

![plata6.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/EpA3VzHmKmSpd53rTJpsrRnhV9Df7a4Hcv371EcjFtZw2k36GgUZG5Cp3ucTERvdb25.jpg)

![plata7.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/EpJYYYPXaNNaE16zHtiYUF9VxaYw89KfHNDu5WdcHsppWJBDCb5dGb7opQzkgyJohQG.jpg)

There were also a lot of souvenir shops. Open very long, until late in the evening. I buy few souvenirs. This year I sent cards and I really liked the postcards from this series. Cute pictures of animals and humorous pictures of the older inhabitants of the island.

*Było też sporo sklepów z pamiątkami. Czynnymi bardzo długo, do późnych godzin wieczornych. Ja kupuję mało pamiątek. W tym roku wysyłałam kartki i bardzo mi się spodobały pocztówki z tej serii. Prześliczne zdjęcia zwierzaków i zabawne, przedstawiające starszych mieszkańców wyspy.*

![plata18a.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/23tvkqC2or7ZpBsswgaP5y46ecsqvkeXV3nySYjW8CuutdH36h5TymbJaoLTGFvdzoC6y.jpg)

![plata17.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/EowH7UhWTSGwAoBxHRnwYGYAfdpaidyGHCng6VnFXCbwfaXb92gs648wFGwj5nCTVnt.jpg)

![plata19a.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/23uFYN5NtRyekLuuuEpGiELFcJcswciN9U65ksXW4QMP5X8MFVfrbRi4zJqHLmzTP6EfU.jpg)


![plata8.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/Ep5mfCpjqrY4Yw6kCY3b7fSjQP2gWtJxGg5TqKtadA89YWQZcNX1T91WJQGzBqGgSf9.jpg)

![plata9.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/EpC9WTE8ED62CjVEfF1hb2qnhxSJ3ZuXdeuefNCaVpHzWsADs3SuobVCTmGVtk3mn2u.jpg)

![plata10.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/Ep3eGyXrNZNVcCKd6FeJcxfB834HsP7GLTUQ7Ng1EUJ9Yrk5FhwzzpznWwDqjCbDXSZ.jpg)


![plata15.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/243zbjfqxy56g8Vi6eZQSxthUNE7aeGpqF5k2WDSyFwA3KvbhfrYtgSMKsEBQNoNJcqWw.jpg)


![plata14a.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/23ywq7d5T7SeFzme9ZWucbiE5qLcbycP31qDSRXohLzs6h8HwDnCheSzMMQGkXsDHYtd9.jpg)


![plata13.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/Eq36YWjKRusZBejexfKxLejsboyq9HM2VmGmMZbe4Kyiv1YFwtNiQSAkQiBXen2bcpH.jpg)


I bought an ice cream on the way. The taste was plain, vanilla, but it cooled me down perfectly in the heat.

*Po drodze kupiłam sobie loda. Smak zwykły, waniliowy, ale świetnie chłodził w czasie upału.*


![plata12a.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/23xySz3Vo617mxSPi8d6zWkF1dP72dP69D1FMe7FBNwjsSpVYcnuSV9jqhbVUDYLWzxry.jpg)

I was walking past such an instagram place. There were signs "dreamers only", "stop thinking, start drinking" and "no time for bad pizza". I liked the sign "dreamers only" and planned to visit it another day.

*Przechodziłam obok takiego instagramowego miejsca. Wywieszono tam napisy "tylko dla marzycieli", "stop thinking, start drinking", czy też "no time for bad pizza. Spodobał mi się napis "tylko dla marzycieli" i planowałam zajrzeć tam innego dnia.*

![drea1.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/23xyZCdCcVNXjeGgrNUUnnFKPNVuVqfM5miaVkyUatxJ2i388uUSNnBcV9LQhpMWteQsJ.jpg)


![drea2.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/23w2sdKvijGKPenQa915qSfK2tnW7dmniBQEhBfegwvApFoVyRWFLaza5KPg4iLDgZht9.jpg)
![drea3a.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/EoK6EABcy4UHDy16G9XBHb8caTtYzT7fx8XUikCFEsdHBmvkCzs2dEDYS5KBQTBNNV5.jpg)![drea4.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/23yTcycLAzoh7KpthwGKSV49MEe42UGtEgH7rGPpfs5yHMSLc4o6AvwfqW4gFTHrxThBm.jpg)

[//]:# (!pinmapple 35.51915 lat 23.92508 long  d3scr)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 579 others
👎  
properties (23)
authorkatiefreespirit
permlinka-walk-around-the-town-of-agia-marina-on-the-island-of-crete-spacer-po-miasteczku-agia-marina-na-krecie
categoryhive-163772
json_metadata{"app":"peakd/2022.11.2","format":"markdown","tags":["ocd","gems","upmewhale","neoxian","photographylovers","travel","photofeed","photocircle","polish","proofofbrain"],"users":[],"image":["https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/EpVBdBnFYrX8yHHC1UcAeKHnUNd7CdvZpxkEwhd2y5ey95YHd6VmZY7JevpGLFkmA74.jpg","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/243zdWRriG7WAhLQwEajqCnpJ36LJVz4QRjrnHJuePH8Vo3qEMN5vyqerKrtBpva2Ea5v.jpg","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/Eos1PuBy1tqpin3RvdZQ3EdkM6RdQTimPBpvN7mP39wP55fCdxj1eVCLFcjsiy5euxe.jpg","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/Eqd8XG5JFdLgL8n7CvGV2aacY17mDbpPvav9oZemYWVvz3ajrLooHJ6HXMVEZguQTXw.jpg","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/EoK6ptvahygh6J8aS8CNhobRXQVQSifYVnUJNr9jrcQznuoeQFediwH1vW6vs3fjBxd.jpg","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/23ynQgbEKAophWccbqFrTxXCnjLhxt12CXWLy4YNERLVjkCPkcADDsGudP85VsdAiCUpA.jpg","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/EpA3VzHmKmSpd53rTJpsrRnhV9Df7a4Hcv371EcjFtZw2k36GgUZG5Cp3ucTERvdb25.jpg","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/EpJYYYPXaNNaE16zHtiYUF9VxaYw89KfHNDu5WdcHsppWJBDCb5dGb7opQzkgyJohQG.jpg","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/23tvkqC2or7ZpBsswgaP5y46ecsqvkeXV3nySYjW8CuutdH36h5TymbJaoLTGFvdzoC6y.jpg","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/EowH7UhWTSGwAoBxHRnwYGYAfdpaidyGHCng6VnFXCbwfaXb92gs648wFGwj5nCTVnt.jpg","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/23uFYN5NtRyekLuuuEpGiELFcJcswciN9U65ksXW4QMP5X8MFVfrbRi4zJqHLmzTP6EfU.jpg","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/Ep5mfCpjqrY4Yw6kCY3b7fSjQP2gWtJxGg5TqKtadA89YWQZcNX1T91WJQGzBqGgSf9.jpg","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/EpC9WTE8ED62CjVEfF1hb2qnhxSJ3ZuXdeuefNCaVpHzWsADs3SuobVCTmGVtk3mn2u.jpg","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/Ep3eGyXrNZNVcCKd6FeJcxfB834HsP7GLTUQ7Ng1EUJ9Yrk5FhwzzpznWwDqjCbDXSZ.jpg","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/katiefreespirit/243zbjfqxy56g8Vi6eZQSxthUNE7aeGpqF5k2WDSyFwA3KvbhfrYtgSMKsEBQNoNJcqWw.jpg"]}
created2022-12-04 02:35:39
last_update2022-12-04 03:45:45
depth0
children16
last_payout2022-12-11 02:35:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value12.545 HBD
curator_payout_value12.432 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length7,199
author_reputation436,077,994,422,128
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id118,831,648
net_rshares52,858,343,477,082
author_curate_reward""
vote details (644)
@arcange ·
Dear @katiefreespirit,<br>May I ask you to review and support the new [HiveSQL Proposal](https://peakd.com/me/proposals/247) so we can keep it free to use for the community?<br>You can do it on [Peakd](https://peakd.com/me/proposals/247), [ecency](https://ecency.com/proposals/247), [Hive.blog](https://wallet.hive.blog/proposals) or [using HiveSigner](https://hivesigner.com/sign/update_proposal_votes?proposal_ids=%5B%22247%22%5D&approve=true)<br><br>Thank you!
👍  
properties (23)
authorarcange
permlinknotify-katiefreespirit-20221207152154
categoryhive-163772
json_metadata""
created2022-12-07 15:21:54
last_update2022-12-07 15:21:54
depth1
children2
last_payout2022-12-14 15:21:54
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length463
author_reputation719,897,403,630,208
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id118,924,723
net_rshares20,028,290,699
author_curate_reward""
vote details (1)
@katiefreespirit ·
$0.08
Yes, sure. Did it 😊
![sql.jpg](https://images.hive.blog/DQmXywH8ePKWegPpZjUpRPXGDZFaRYyS4uefoXjANKruJtM/sql.jpg)
👍  
properties (23)
authorkatiefreespirit
permlinkrml78f
categoryhive-163772
json_metadata{"image":["https://images.hive.blog/DQmXywH8ePKWegPpZjUpRPXGDZFaRYyS4uefoXjANKruJtM/sql.jpg"],"app":"hiveblog/0.1"}
created2022-12-08 19:24:15
last_update2022-12-08 19:24:15
depth2
children1
last_payout2022-12-15 19:24:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.040 HBD
curator_payout_value0.041 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length112
author_reputation436,077,994,422,128
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id118,957,510
net_rshares180,757,718,674
author_curate_reward""
vote details (1)
@arcange ·
Thank you for your support @katiefreespirit, really appreciate it! 👍<div><a href="https://engage.hivechain.app">![](https://i.imgur.com/XsrNmcl.png)</a></div>
properties (22)
authorarcange
permlinkre-1670649716940
categoryhive-163772
json_metadata{"app":"engage"}
created2022-12-10 05:21:57
last_update2022-12-10 05:21:57
depth3
children0
last_payout2022-12-17 05:21:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length158
author_reputation719,897,403,630,208
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id118,994,444
net_rshares0
@blind-spot ·
$1.36
Thanks for bringing some warmth in this cold winter from your archives. Looks like a lovely getaway. Did you take any pictures for Instagram in the Instagrammy cafe?
👍  ,
properties (23)
authorblind-spot
permlinkre-katiefreespirit-2022124t64547339z
categoryhive-163772
json_metadata{"tags":["hive-163772","ocd","gems","upmewhale","neoxian","photographylovers","travel","photofeed","photocircle","polish","proofofbrain"],"app":"ecency/3.0.35-mobile","format":"markdown+html"}
created2022-12-04 05:45:45
last_update2022-12-04 05:45:45
depth1
children1
last_payout2022-12-11 05:45:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.680 HBD
curator_payout_value0.679 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length165
author_reputation388,801,483,472,181
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id118,834,211
net_rshares2,937,185,358,384
author_curate_reward""
vote details (2)
@katiefreespirit ·
I'm glad if I managed to convey the warmth and cool energy of that place in this post. Writing posts about holiday trips in winter could be prescribed on prescription 😉 Greatly improves mood 🌞 As for this cafe, I didn't take any photos for Instagram there 😉 I was just passing by.
properties (22)
authorkatiefreespirit
permlinkrml8l1
categoryhive-163772
json_metadata{"app":"hiveblog/0.1"}
created2022-12-08 19:53:27
last_update2022-12-08 19:53:27
depth2
children0
last_payout2022-12-15 19:53:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length280
author_reputation436,077,994,422,128
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id118,958,298
net_rshares0
@discovery-it ·
<div class="pull-left">https://cdn.steemitimages.com/DQmTAn3c753LR7bHCLPo96g9UvRMaPFwaMYn8VQZa85xczC/discovery_logo_colore%20-%20Copia.png</div><br> This post was shared and voted inside the discord by the curators team of <a href="https://discord.gg/cMMp943"> discovery-it</a> <br>Join our community! <a href = "https://hive.blog/trending/hive-193212"> hive-193212</a><br>Discovery-it is also a Witness, vote for us <a href = "https://hivesigner.com/sign/account-witness-vote?witness=discovery-it&approve=true"> here</a>  <br>Delegate to us for passive income. Check our <a href = "https://hive.blog/hive-193212/@discovery-it/delegations-program-80-fee-back"> 80% fee-back Program</a> <hr>
👍  
properties (23)
authordiscovery-it
permlinkre-katiefreespirit-2zspobecdf
categoryhive-163772
json_metadata"{"app": "beem/0.24.26"}"
created2022-12-04 03:12:48
last_update2022-12-04 03:12:48
depth1
children1
last_payout2022-12-11 03:12:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length690
author_reputation28,742,538,075,940
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id118,832,123
net_rshares19,243,032,200
author_curate_reward""
vote details (1)
@katiefreespirit ·
Thanks for support @discovery-it 😊
properties (22)
authorkatiefreespirit
permlinkrml7bp
categoryhive-163772
json_metadata{"users":["discovery-it"],"app":"hiveblog/0.1"}
created2022-12-08 19:26:15
last_update2022-12-08 19:26:15
depth2
children0
last_payout2022-12-15 19:26:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length34
author_reputation436,077,994,422,128
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id118,957,552
net_rshares0
@hivebuzz ·
<table><tr><td><a href="https://hivebuzz.me/@katiefreespirit"><img src="https://images.hive.blog/70x70/https://hivebuzz.me/badges/wc2022/wc2022-52.s1.png"></a></td><td>Well done @katiefreespirit! You successfully guessed the match result and unlocked your badge!<br><sub>Click on the badge to view your board. Click [here](https://hivebuzz.me/rankingWC) to check your ranking.</sub></td></tr></table>

Thank you to our sponsors. Please consider supporting them.
|||||
|-|-|-|-|
|![](https://images.hive.blog/32x32/https://images.hive.blog/u/arcange/avatar) **@arcange**|![](https://images.hive.blog/32x32/https://images.hive.blog/u/leofinance/avatar) **@leofinance**|![](https://images.hive.blog/32x32/https://i.imgur.com/Zhlrijh.png) **@threespeak**|![](https://images.hive.blog/32x32/https://i.imgur.com/fNLIiXE.png) **@wrestorgonline**|

**Check out the last post from @hivebuzz:**
<table><tr><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2022-recap-r16-day2"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/uNPMgnd.png"></a></td><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2022-recap-r16-day2">HiveBuzz World Cup Contest - Round of 16 - Recap of Day 2</a></td></tr><tr><td><a href="/hive-122221/@hivebuzz/pum-202211-delegations"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/fg8QnBc.png"></a></td><td><a href="/hive-122221/@hivebuzz/pum-202211-delegations">Our Hive Power Delegations to the November PUM Winners </a></td></tr><tr><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2022-recap-day13"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/uNPMgnd.png"></a></td><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2022-recap-day13">HiveBuzz World Cup Contest - Recap of the last day of the group stage.</a></td></tr></table>
properties (22)
authorhivebuzz
permlinknotify-katiefreespirit-20221204t214425
categoryhive-163772
json_metadata{"image":["http://hivebuzz.me/notify.t6.png"]}
created2022-12-04 21:44:24
last_update2022-12-04 21:44:24
depth1
children0
last_payout2022-12-11 21:44:24
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length1,738
author_reputation268,559,938,660,376
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id118,851,097
net_rshares0
@hivebuzz ·
<table><tr><td><a href="https://hivebuzz.me/@katiefreespirit"><img src="https://images.hive.blog/70x70/https://hivebuzz.me/badges/wc2022/wc2022-54.s1.png"></a></td><td>Well done @katiefreespirit! You successfully guessed the match result and unlocked your badge!<br><sub>Click on the badge to view your board. Click <a href="https://hivebuzz.me/rankingWC">here</a> to check your ranking.</sub></td></tr></table>

Thank you to our sponsors. Please consider supporting them.
|||||
|-|-|-|-|
|![](https://images.hive.blog/32x32/https://images.hive.blog/u/arcange/avatar) **@arcange**|![](https://images.hive.blog/32x32/https://images.hive.blog/u/leofinance/avatar) **@leofinance**|![](https://images.hive.blog/32x32/https://i.imgur.com/Zhlrijh.png) **@threespeak**|![](https://images.hive.blog/32x32/https://i.imgur.com/fNLIiXE.png) **@wrestorgonline**|

**Check out the last post from @hivebuzz:**
<table><tr><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2022-recap-r16-day3"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/uNPMgnd.png"></a></td><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2022-recap-r16-day3">HiveBuzz World Cup Contest - Round of 16 - Recap of Day 3</a></td></tr><tr><td><a href="/hive-139531/@hivebuzz/proposal-2324"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/RNIZ1N6.png"></a></td><td><a href="/hive-139531/@hivebuzz/proposal-2324">The Hive Gamification Proposal Renewal</a></td></tr><tr><td><a href="/hive-122221/@hivebuzz/pum-202211-delegations"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/fg8QnBc.png"></a></td><td><a href="/hive-122221/@hivebuzz/pum-202211-delegations">Our Hive Power Delegations to the November PUM Winners </a></td></tr></table>
properties (22)
authorhivebuzz
permlinknotify-katiefreespirit-20221205t220731
categoryhive-163772
json_metadata{"image":["http://hivebuzz.me/notify.t6.png"]}
created2022-12-05 22:07:30
last_update2022-12-05 22:07:30
depth1
children0
last_payout2022-12-12 22:07:30
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length1,707
author_reputation268,559,938,660,376
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id118,880,139
net_rshares0
@hivebuzz ·
<table><tr><td><a href="https://hivebuzz.me/@katiefreespirit"><img src="https://images.hive.blog/70x70/https://hivebuzz.me/badges/wc2022/wc2022-56.s1.png"></a></td><td>Well done @katiefreespirit! You successfully guessed the match result and unlocked your badge!<br><sub>Click on the badge to view your board. Click <a href="https://hivebuzz.me/rankingWC">here</a> to check your ranking.</sub></td></tr></table>

Thank you to our sponsors. Please consider supporting them.
|||||
|-|-|-|-|
|![](https://images.hive.blog/32x32/https://images.hive.blog/u/arcange/avatar) **@arcange**|![](https://images.hive.blog/32x32/https://images.hive.blog/u/leofinance/avatar) **@leofinance**|![](https://images.hive.blog/32x32/https://i.imgur.com/Zhlrijh.png) **@threespeak**|![](https://images.hive.blog/32x32/https://i.imgur.com/fNLIiXE.png) **@wrestorgonline**|

**Check out the last post from @hivebuzz:**
<table><tr><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2022-recap-r16-day4"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/uNPMgnd.png"></a></td><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2022-recap-r16-day4">HiveBuzz World Cup Contest - Round of 16 - Recap of Day 4</a></td></tr><tr><td><a href="/hive-139531/@hivebuzz/proposal-2324"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/RNIZ1N6.png"></a></td><td><a href="/hive-139531/@hivebuzz/proposal-2324">The Hive Gamification Proposal Renewal</a></td></tr><tr><td><a href="/hive-122221/@hivebuzz/pum-202211-delegations"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/fg8QnBc.png"></a></td><td><a href="/hive-122221/@hivebuzz/pum-202211-delegations">Our Hive Power Delegations to the November PUM Winners </a></td></tr></table>
properties (22)
authorhivebuzz
permlinknotify-katiefreespirit-20221206t213215
categoryhive-163772
json_metadata{"image":["http://hivebuzz.me/notify.t6.png"]}
created2022-12-06 21:32:15
last_update2022-12-06 21:32:15
depth1
children0
last_payout2022-12-13 21:32:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length1,707
author_reputation268,559,938,660,376
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id118,906,559
net_rshares0
@hivebuzz ·
<table><tr><td><a href="https://hivebuzz.me/@katiefreespirit"><img src="https://images.hive.blog/70x70/https://hivebuzz.me/badges/wc2022/wc2022-58.s2.png"></a></td><td>Well done @katiefreespirit! You successfully guessed the match result and unlocked your badge!<br><sub>Click on the badge to view your board. Click <a href="https://hivebuzz.me/rankingWC">here</a> to check your ranking.</sub></td></tr></table>

Thank you to our sponsors. Please consider supporting them.
|||||
|-|-|-|-|
|![](https://images.hive.blog/32x32/https://images.hive.blog/u/arcange/avatar) **@arcange**|![](https://images.hive.blog/32x32/https://images.hive.blog/u/leofinance/avatar) **@leofinance**|![](https://images.hive.blog/32x32/https://i.imgur.com/Zhlrijh.png) **@threespeak**|![](https://images.hive.blog/32x32/https://i.imgur.com/fNLIiXE.png) **@wrestorgonline**|

**Check out the last post from @hivebuzz:**
<table><tr><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2022-recap-qf-day1"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/uNPMgnd.png"></a></td><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2022-recap-qf-day1">HiveBuzz World Cup Contest - Quarterfinals - Recap of Day 1</a></td></tr><tr><td><a href="/hive-139531/@hivebuzz/proposal-2324"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/RNIZ1N6.png"></a></td><td><a href="/hive-139531/@hivebuzz/proposal-2324">The Hive Gamification Proposal Renewal</a></td></tr></table>
properties (22)
authorhivebuzz
permlinknotify-katiefreespirit-20221210t053801
categoryhive-163772
json_metadata{"image":["http://hivebuzz.me/notify.t6.png"]}
created2022-12-10 05:38:00
last_update2022-12-10 05:38:00
depth1
children0
last_payout2022-12-17 05:38:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length1,430
author_reputation268,559,938,660,376
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id118,994,893
net_rshares0
@hivebuzz ·
<table><tr><td><a href="https://hivebuzz.me/@katiefreespirit"><img src="https://images.hive.blog/70x70/https://hivebuzz.me/badges/wc2022/wc2022-60.s2.png"></a></td><td>Well done @katiefreespirit! You successfully guessed the match result and unlocked your badge!<br><sub>Click on the badge to view your board. Click <a href="https://hivebuzz.me/rankingWC">here</a> to check your ranking.</sub></td></tr></table>

Thank you to our sponsors. Please consider supporting them.
|||||
|-|-|-|-|
|![](https://images.hive.blog/32x32/https://images.hive.blog/u/arcange/avatar) **@arcange**|![](https://images.hive.blog/32x32/https://images.hive.blog/u/leofinance/avatar) **@leofinance**|![](https://images.hive.blog/32x32/https://i.imgur.com/Zhlrijh.png) **@threespeak**|![](https://images.hive.blog/32x32/https://i.imgur.com/fNLIiXE.png) **@wrestorgonline**|

**Check out the last post from @hivebuzz:**
<table><tr><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2022-recap-qf-day2"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/uNPMgnd.png"></a></td><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2022-recap-qf-day2">HiveBuzz World Cup Contest - Quarterfinals - Recap of Day 2</a></td></tr><tr><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2022-recap-qf-day1"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/uNPMgnd.png"></a></td><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2022-recap-qf-day1">HiveBuzz World Cup Contest - Quarterfinals - Recap of Day 1</a></td></tr><tr><td><a href="/hive-139531/@hivebuzz/proposal-2324"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/RNIZ1N6.png"></a></td><td><a href="/hive-139531/@hivebuzz/proposal-2324">The Hive Gamification Proposal Renewal</a></td></tr></table>
properties (22)
authorhivebuzz
permlinknotify-katiefreespirit-20221210t214215
categoryhive-163772
json_metadata{"image":["http://hivebuzz.me/notify.t6.png"]}
created2022-12-10 21:42:15
last_update2022-12-10 21:42:15
depth1
children0
last_payout2022-12-17 21:42:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length1,707
author_reputation268,559,938,660,376
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id119,013,451
net_rshares0
@hivebuzz ·
Dear @katiefreespirit,<br>Your support for the current HiveBuzz proposal (#199) is much appreciated but the proposal will expire soon!<br>May we ask you to review and support the new proposal so our team can continue its work?<br>You can support the new proposal (#248) on [Peakd](https://peakd.com/me/proposals/248), [Ecency](https://ecency.com/proposals/248), [Hive.blog](https://wallet.hive.blog/proposals) or [using HiveSigner](https://hivesigner.com/sign/update_proposal_votes?proposal_ids=%5B%22248%22%5D&approve=true).<br><br>Thank you!
properties (22)
authorhivebuzz
permlinktxt-katiefreespirit-20221210t210732
categoryhive-163772
json_metadata{"image":["http://hivebuzz.me/notify.t6.png"]}
created2022-12-10 21:07:33
last_update2022-12-10 21:07:33
depth1
children0
last_payout2022-12-17 21:07:33
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length543
author_reputation268,559,938,660,376
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id119,012,438
net_rshares0
@pinmapple ·
<b>Congratulations, your post has been added to <a href="https://pinmapple.com">Pinmapple</a>! 🎉🥳🍍</b><br/><br>Did you know you have <b><a href="https://pinmapple.com/@katiefreespirit" target="_blank">your own profile map</a></b>?<br>And every <b><a href="https://pinmapple.com?post=a-walk-around-the-town-of-agia-marina-on-the-island-of-crete-spacer-po-miasteczku-agia-marina-na-krecie" target="_blank">post has their own map</a></b> too!<br/><br/><b>Want to have your post on the map too?</b><br/><ul><li>Go to <b><a href="https://www.pinmapple.com">Pinmapple</a></b></li><li>Click the <b>get code</b> button</li><li>Click on the map where your post should be (zoom in if needed)</li><li>Copy and paste the generated code in your post (Hive only)</li><li>Congrats, your post is now on the map!</li></ul><a href="https://peakd.com/@pinmapple" target="_blank"><img src="https://pinmapple.com/IMG/smallestfineapple.png"/></a>
properties (22)
authorpinmapple
permlinkpinmapple167012190488620
categoryhive-163772
json_metadata""
created2022-12-04 02:45:06
last_update2022-12-04 02:45:06
depth1
children0
last_payout2022-12-11 02:45:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length924
author_reputation1,009,597,955,229,410
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id118,831,765
net_rshares0
@wilfredocav ·
You can see that it is a very warm and comfortable place, well deserved that moment for an ice cream. Greetings !

!discovery 35 
👍  
properties (23)
authorwilfredocav
permlinkre-katiefreespirit-rmcjkc
categoryhive-163772
json_metadata{"tags":["hive-163772"],"app":"peakd/2022.11.2"}
created2022-12-04 03:12:12
last_update2022-12-04 03:12:12
depth1
children1
last_payout2022-12-11 03:12:12
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length129
author_reputation152,910,963,886,521
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id118,832,119
net_rshares19,636,474,933
author_curate_reward""
vote details (1)
@katiefreespirit ·
Yes, it was a very nice place and the ice cream cooled down great  at the high temperature 😉 Greetings 🌞
👍  
properties (23)
authorkatiefreespirit
permlinkrml8v4
categoryhive-163772
json_metadata{"app":"hiveblog/0.1"}
created2022-12-08 19:59:30
last_update2022-12-08 19:59:30
depth2
children0
last_payout2022-12-15 19:59:30
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length104
author_reputation436,077,994,422,128
root_title"A walk around the town of Agia Marina on the island of Crete / Spacer po miasteczku Agia Marina na Krecie"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id118,958,479
net_rshares9,169,258,401
author_curate_reward""
vote details (1)