create account

ภาพถ่ายขาวดำระหว่างทางพักรถ by teerawith

View this thread on hive.blog
· @teerawith ·
$3.34
ภาพถ่ายขาวดำระหว่างทางพักรถ
![img_0.8434393160543787.jpg](https://images.ecency.com/DQmSK18huBqa4o4AqYpKNJWwGvXUjskuE4XTVMs7ky4BayX/img_0.8434393160543787.jpg)

... สวัสดีเพื่อนๆ ทุกท่านครับ ห่างหายไปนาน เป็นอาทิตย์ กลับหน้าที่การงานที่ยุ่งมาก หลังจากเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อย วันนี้ก็ได้เวลากลับมาเขียน hive ต่อ ตั้งใจไว้ว่าจะไม่เกเร จะพยายามเข้ามาให้ต่อเนื่องไม่ขาดหายไป ถ้างานที่ทำอยู่ไม่ยุ่งจริงๆ ครับ

... กลับมาครั้งนี้ เรื่องแรกที่เอาลง เป็นภาพขาวดำ ที่ผมจะส่งเข้าร่วม ประกวดกับทาง @thaiteam หลังจากห่างหายในการเข้า ไปยาวนานเช่นกัน ไม่ค่อยมีภาพถ่ายที่เข้าร่วมได้กับเค้าหลอกครับ

... กิจกรรมการะกวดภาพถ่ายขาวดำ จึงเป็นภาพการเริามต้นที่ดี และการภาพง่ายสุด ในความคิดส่วนตัว สำกรับผมแล้วครับ 

... ที่มาของภาพถ่าย เป็นจุดที่ผมพักรถ เข้าห้องน้ำและซื้อของทานเล่น ในการพักจากการเดินทาง ระหว่างทางครับ วันนี้มีโอกาศเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาทำงานและเป็นการทำงานนอกสถานที่ ครั้งแรกของที่ทำงานใหม่ครับ

... ส่วนภาพขาวดำนี้ ผมใช้แอพพลิเคชั่น กล้องขาวดำ ในการแปลงภาพสี ที่ผมถ่ายเก็บไว้ เป็นภาพขาวดำ ส่วนแอพลิเคชั่น อยู่ในภาพมุมล่างเลยครับ ขอบคุณที่ติดตามผมนะครับ
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 263 others
properties (23)
authorteerawith
permlink2a9c79845eac
categorythai
json_metadata{"image":["https://images.ecency.com/DQmSK18huBqa4o4AqYpKNJWwGvXUjskuE4XTVMs7ky4BayX/img_0.8434393160543787.jpg"],"users":["thaiteam"],"tags":["thai","thaiphotocontest78","contest","ecency","hive","blog"],"app":"ecency/3.0.13-mobile","format":"markdown+html"}
created2021-02-11 12:31:00
last_update2021-02-11 12:31:00
depth0
children3
last_payout2021-02-18 12:31:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value1.694 HBD
curator_payout_value1.641 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length1,035
author_reputation11,778,183,584,903
root_titleภาพถ่ายขาวดำระหว่างทางพักรถ
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id101,822,163
net_rshares8,114,648,955,483
author_curate_reward""
vote details (327)
@ecency ·
**Yay!** 🤗<br>Your post has been **boosted with Ecency Points**. <br>Continue earning Points just by using https://ecency.com, every action is rewarded (being online, posting, commenting, reblog, vote and more). <br><br>Support Ecency, [check our proposal](https://ecency.com/hive/@ecency/proposal-ecency-development-and-maintenance):<br>Ecency: https://ecency.com/proposals/141 <br>Hivesigner: [Vote for Proposal](https://hivesigner.com/sign/update-proposal-votes?proposal_ids=%5B141%5D&approve=true)
properties (22)
authorecency
permlinkre-2021211t133732700z
categorythai
json_metadata{"tags":["ecency"],"app":"ecency/3.0.5-welcome","format":"markdown+html"}
created2021-02-11 12:37:33
last_update2021-02-11 12:37:33
depth1
children0
last_payout2021-02-18 12:37:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length501
author_reputation130,562,488,711,527
root_titleภาพถ่ายขาวดำระหว่างทางพักรถ
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id101,822,221
net_rshares0
@hivebuzz ·
Congratulations @teerawith! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

<table><tr><td><img src="https://images.hive.blog/60x70/http://hivebuzz.me/@teerawith/upvotes.png?202102121359"></td><td>You distributed more than 2000 upvotes.<br>Your next target is to reach 3000 upvotes.</td></tr>
</table>

<sub>_You can view your badges on [your board](https://hivebuzz.me/@teerawith) and compare yourself to others in the [Ranking](https://hivebuzz.me/ranking)_</sub>
<sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub>**Check out the last post from @hivebuzz:**
<table><tr><td><a href="/hivebuzz/@hivebuzz/valentine-2021"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/ye2hK66.png"></a></td><td><a href="/hivebuzz/@hivebuzz/valentine-2021">Valentine's day challenge - Give a badge to your beloved!</a></td></tr><tr><td><a href="/hivebuzz/@hivebuzz/tour-introduction"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/fGvKvvn.png"></a></td><td><a href="/hivebuzz/@hivebuzz/tour-introduction">Time to go on your Hive Tour</a></td></tr></table>
properties (22)
authorhivebuzz
permlinkhivebuzz-notify-teerawith-20210212t142833000z
categorythai
json_metadata{"image":["http://hivebuzz.me/notify.t6.png"]}
created2021-02-12 14:28:33
last_update2021-02-12 14:28:33
depth1
children0
last_payout2021-02-19 14:28:33
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length1,187
author_reputation61,292,851,604,866
root_titleภาพถ่ายขาวดำระหว่างทางพักรถ
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id101,839,563
net_rshares0
@thaiteam ·
<center>![6ibsx3.png](https://img.esteem.app/6ibsx3.png)</center>
<center>โพสต์นี้ ได้รับการเสนอชื่อ เข้าร่วมการประกวด 
**Black & White Photography Contest**
นอกจากนี้ ยังได้รับ ป้ายเสนอชื่อ กำกับคุณภาพ ในนามของ @thaiteam ป้ายนี้
คุณสามารถเพิ่มเติม ในโพสต์นี้ได้ โดยการแก้ไข แต่ไม่สามารถ นำไปใช้ในโพสต์อื่น
เนื่องจาก เป็นป้ายกำกับคุณภาพของ @thaiteam.</center>
<center><sup><sup><em><b><p>ลิงค์ไปยังโพสต์ของคุณ <a href="https://hive.blog/thai/@thaiteam/black-and-white-photography-contest-2835148c68922">Nominate Post Day # 5</a></p></b></em></sup></sup></center>
<center>![6ibsx3.png](https://img.esteem.app/6ibsx3.png)</center>
<center><h3>Good Work!</h3></center>
<center>![nominate photo Smaller.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmNyJepS5pzpHRUhrSiu9kbwrid4uq8y7v5FJp18dPwFXU/nominate%20photo%20Smaller.png)</center>
<center><h3>@thaiteam</h3></center></center>
properties (22)
authorthaiteam
permlinkqod8mr
categorythai
json_metadata{"users":["thaiteam"],"image":["https://img.esteem.app/6ibsx3.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmNyJepS5pzpHRUhrSiu9kbwrid4uq8y7v5FJp18dPwFXU/nominate%20photo%20Smaller.png"],"links":["https://hive.blog/thai/@thaiteam/black-and-white-photography-contest-2835148c68922"],"app":"hiveblog/0.1"}
created2021-02-11 13:12:03
last_update2021-02-11 13:12:03
depth1
children0
last_payout2021-02-18 13:12:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length867
author_reputation59,553,302,039,589
root_titleภาพถ่ายขาวดำระหว่างทางพักรถ
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id101,822,608
net_rshares0