create account

Animals Photography Contest : Mankham or Kwang แมงคาม หรือ กว่าง by kittima

View this thread on hive.blog
· @kittima · (edited)
$1.85
Animals Photography Contest : Mankham or Kwang แมงคาม หรือ กว่าง
<b><center>☘️สวัสดีคะ เพื่อน ......
Hello friend .......☘️</center></b>

<center>🌾 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกิจกรรมดี ๆ จาก @thaiteam
สำหรับการประกวดภาพถ่ายสัตว์ต่างๆ นาๆ ชนิดในครั้งนี้คะ🌾</center>

<center>![207735.jpg](https://images.hive.blog/DQmcDz1JuE3SDhbRq4awfAX4f4C9CH7rfaS7WBSFH1WQiFD/207735.jpg)</center>

- ใครรู้จัก "แมงคาม” หรือบางท่านเรียกว่า “กว่าง" บ้าง ซึ่งตอนนี้หาดูได้ยากมาก น้อยมากที่จะเจอ ส่วนมากจะมีแถบชนบท ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ ซึ่งหลาย ๆ ท่าน อาจไม่ทราบว่าแมงคามเป็นอาหารประจำถิ่นพี่น้องชาวอีสาน ที่แซ่บหลาย เป็นอาหารจานเด็ด ทอด หรือตำน้ำพริก รัปทานกับข้าวเหนียว
- Who knows "Mangkam" or some of you called "Kwang"  which is now very difficult to find. Very little to meet Most of them have rural areas. That still remains nature, which many of you may not know that Mangkam is a local dish of the Isan that are delicious, fried or pounded with chili paste. Rupp eaten with sticky rice it make delicious food.

![207739.jpg](https://images.hive.blog/DQmdM5CJQeqjwskhufF5kS7i1hhyBvAd9UqqGPyW8ted28J/207739.jpg)

- แมงคามมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากแมลงปีกแข็งจำพวกอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด คือ ตัวผู้มีขนาดที่ใหญ่ แลดูบึกบึน มีสีดำคล้ำหรือน้ำตาลเข้มที่เงางาม  มักออกหากินในเวลากลางคืน โดยจะกินยางไม้จากเปลือกไม้ของต้นไม้ใหญ่ในป่า รวมถึงผลไม้หรือพืชบางชนิดเป็นอาหารด้วยเมื่อพบแสงไฟก็จะบินเข้าหา
- Mangkam has a distinctive feature that is significantly different from the other beetles: the male is large, hardy, dark or dark brown with shiny They are often active at night. It eats sap from the bark of the big trees in the forest. Including some fruits or plants for food as well, when the light is found, it will fly towards.

![207741.jpg](https://images.hive.blog/DQmWt9Rp91UUSKLtAz5wq6efTPAf1MKveKFVbpQjPNoGs2x/207741.jpg)

- แมงคามเป็นแมลงปีกแข็ง มี 6 ขา ตัวผู้มีเขายื่นไปข้างหน้าและโค้งเข้า ช่วงปลายเขาแยกเป็นสองแฉก ซึ่งมีเขา 2-3 เขา และ 5 เขา ทำหน้าที่เป็นอาวุธประจำตัวชิงความเป็นหนึ่งในการเลือกคู่  ส่วนตัวสังเกตุง่าย ๆ คือ จะไม่มีเขา
- Mangkam is a scarab with six legs, male horns protruding forward and curved inward. At the end, he split into two horns, which had 2-3 horns and 5 horns served as the weapon of choice for the choice of a pair. Personally, it is women easy to notice that there will be no have horns.

<center>Thank you for followings and Vote. Wish every day a nice day for all friends.⏰</center>
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 315 others
properties (23)
authorkittima
permlinkanimals-photography-contest-mankham-or-kwang
categorythaiphotocontest79
json_metadata{"tags":["animal","thaicommunity","contest","blog","thai"],"users":["thaiteam"],"image":["https://images.hive.blog/DQmcDz1JuE3SDhbRq4awfAX4f4C9CH7rfaS7WBSFH1WQiFD/207735.jpg","https://images.hive.blog/DQmdM5CJQeqjwskhufF5kS7i1hhyBvAd9UqqGPyW8ted28J/207739.jpg","https://images.hive.blog/DQmWt9Rp91UUSKLtAz5wq6efTPAf1MKveKFVbpQjPNoGs2x/207741.jpg"],"app":"hiveblog/0.1","format":"markdown"}
created2021-02-18 08:26:15
last_update2021-02-18 11:18:33
depth0
children1
last_payout2021-02-25 08:26:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.947 HBD
curator_payout_value0.904 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length2,345
author_reputation3,920,329,827,656
root_title"Animals Photography Contest : Mankham or Kwang แมงคาม หรือ กว่าง"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd0
post_id101,935,376
net_rshares6,388,108,689,869
author_curate_reward""
vote details (379)
@thaiteam ·
<center>![6ibsx3.png](https://img.esteem.app/6ibsx3.png)</center>
<center>โพสต์นี้ ได้รับการเสนอชื่อ เข้าร่วมการประกวด 
**Animals Photography Contest**
นอกจากนี้ ยังได้รับ ป้ายเสนอชื่อ กำกับคุณภาพ ในนามของ @thaiteam ป้ายนี้
คุณสามารถเพิ่มเติม ในโพสต์นี้ได้ โดยการแก้ไข แต่ไม่สามารถ นำไปใช้ในโพสต์อื่น
เนื่องจาก เป็นป้ายกำกับคุณภาพของ @thaiteam.</center>
<center><sup><sup><em><b><p>ลิงค์ไปยังโพสต์ของคุณ <a href="https://hive.blog/thai/@thaiteam/animals-photography-contest-for-thai-b623f715e0212">Nominate Post Day # 3</a></p></b></em></sup></sup></center>
<center>![6ibsx3.png](https://img.esteem.app/6ibsx3.png)</center>
<center><h3>Good Work!</h3></center>
<center>![nominate photo Smaller.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmNyJepS5pzpHRUhrSiu9kbwrid4uq8y7v5FJp18dPwFXU/nominate%20photo%20Smaller.png)</center>
<center><h3>@thaiteam</h3></center></center>
properties (22)
authorthaiteam
permlinkqoq553
categorythaiphotocontest79
json_metadata{"users":["thaiteam"],"image":["https://img.esteem.app/6ibsx3.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmNyJepS5pzpHRUhrSiu9kbwrid4uq8y7v5FJp18dPwFXU/nominate%20photo%20Smaller.png"],"links":["https://hive.blog/thai/@thaiteam/animals-photography-contest-for-thai-b623f715e0212"],"app":"hiveblog/0.1"}
created2021-02-18 12:24:42
last_update2021-02-18 12:24:42
depth1
children0
last_payout2021-02-25 12:24:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length862
author_reputation59,695,000,706,280
root_title"Animals Photography Contest : Mankham or Kwang แมงคาม หรือ กว่าง"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id101,938,154
net_rshares0